Agenda

Hematondag Noord

Van der Valk Hotel Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle

Een dag met aandacht voor alle bloedkankersoorten, stamceltransplantatie, effecten van behandelingen op langere termijn, communicatie met de arts, kanker en werk, naasten, bewegen, zingen en nog veel meer.

Hematondag

Programma

 • Ontvangst vanaf 9.45 uur, tijd voor lotgenotencontact en informatiemarkt
 • 10.30 uur Opening
 • 11.15 uur Ochtendsessies
 • 12.45 uur Lunch met gelegenheid voor lotgenotencontact en informatiemarkt
 • 14.00 uur Middagsessies
 • 15.30 uur Lotgenotencontact met een hapje en een drankje 

Ochtendsessies

 1. Chronische lymfatische leukemie (CLL), Tim de Waal, internist-hematoloog Isala Ziekenhuis, Zwolle/Meppel
  In deze presentatie wordt besproken wat CLL is en hoe de diagnose en de gradering (RAI, Binet) tot stand komen. Wordt er een wait-and-seebeleid voorgeschreven of gaat er behandeld worden? Wat zijn kinaseremmers en wat is een combinatietherapie?
 2. Myelodysplastisch syndroom (MDS) en acute myeloïde leukemie (AML), Lieke van der Helm, arts-assistent Martiniziekenhuis, Groningen
  Wat is MDS of AML? Hoe ontstaan deze ziekten? Hoe kun je MDS en AML behandelen? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Deze en andere vragen worden behandeld door Lieke van der Helm, die recent gepromoveerd is op nieuwe behandelstrategieën voor MDS en AML.
 3. Chronische myeloïde leukemie (CML), magic bullets!, Janneke Swart, internist Wilhelmina Ziekenhuis, Assen
  Tijdens de presentatie wordt ingegaan op het ziektebeeld CML en welke medicijnen kunnen worden voorgeschreven. Resultaten van de nieuwe medicijnen worden besproken en hoe het effect van de therapie wordt gemeten. Kan er gestopt worden met medicijnen en wat kunnen de gevolgen zijn? Stel je vragen op het inschrijfformulier, dan kunnen deze tijdens de lezing aan de orde komen.
 4. Hodgkinlymfoom, Roos van Rijn, internist-hematoloog MCL, Leeuwarden
  Veruit het grootste deel van de patiënten met een hodgkinlymfoom kan tegenwoordig genezen. Uitdagingen zijn op dit moment de ongewilde neveneffecten van de behandeling en het feit dat er een kleine groep patiënten is die niet goed op de huidige behandelmethodes reageert. In deze inleiding wordt hierop ingegaan en op de introductie van nieuwe medicijnen tegen het hodgkinlymfoom.
 5. Indolent/laaggradig non-hodgkinlymfoom, Carin Hazenberg, internist-hematoloog UMCG, Groningen
  Tijdens deze inleiding zal eerst kort worden ingegaan op wat het beste moment is om behandeling te starten en hoe deze behandeling er anno 2017 uitziet. Vervolgens zal ruim aandacht besteed worden aan nieuwe ontwikkelingen in de behandeling, zowel aan middelen die nu al beschikbaar zijn als aan veelbelovende middelen die nu onderzocht worden.
 6. Agressief non-hodgkinlymfoom, Wouter Plattel, internist-hematoloog UMCG, Groningen
  Agressieve non-hodgkinlymfomen zijn vormen van non-hodgkin die sneller groeien en verspreiden en daarom bij diagnose vaak direct behandeld moeten worden. Het omvat meerdere types, waaronder diffuus grootcellig B-cellymfoom, primair mediastinaal B-cellymfoom, het mantelcellymfoom, het T-cellymfoom en ook de zeer agressieve varianten Burkittlymfoom en lymfoblastair T-cellymfoom. In deze inleiding worden de verschillen in presentatie en behandeling tussen de meest voorkomende subtypes besproken en nieuwe ontwikkelingen in de behandeling.
 7. Multipel myeloom, de ziekte en de behandeling anno 2017, Cees Schaar, hematoloog Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn
  Multipel myeloom is een kwaadaardige beenmergziekte ontstaan uit plasmacellen. In deze voordracht wordt ingegaan op de aard van de ziekte, de diagnostiek, de diverse behandelingen en ondersteunende behandelingen, patiënt-specifeke therapieën, studies en nieuwe ontwikkelingen. 
 8. Waldenström, Esther de Waal, internist-hematoloog MCL, Leeuwarden
  Tijdens deze lezing wordt informatie gegeven over de ziekte en wat de behandelingsmogelijkheden zijn. Ook de nieuwste ontwikkelingen komen aan bod.
 9. Stamceltransplantatie, Tite Reker, transplantatieverpleegkundige UMCG, Groningen
  Wat is een stamcel eigenlijk en wat is het doel van een stamceltransplantatie? Om dit duidelijk te maken worden de verschillende vormen van stamceltransplantatie besproken en wat het kan betekenen voor de patiënt op lange termijn.
 10. Effecten na behandeling van bloedkanker, Francisca Ong, radiotherapeut-oncoloog Medisch Spectrum Twente, Enschede
  Deze lezing is voor mensen die langer geleden zijn behandeld en nu klachten ondervinden. Er wordt informatie gegeven en ingegaan op de late effecten die kunnen ontstaan na behandeling met bestraling en/of chemotherapie voor een vorm van bloedkanker. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
 11. Hoe communiceer je me je arts?, Inge van Bruinessen, onderzoeker communicatie in de zorg
  Waarom kan een gesprek met een zorgverlener soms zo ingewikkeld zijn? Welke informatie heb je nodig en welke informatie geef je? Waarom kom je vaak thuis met onbeantwoorde vragen? Een essentieel onderdeel van een leven met kanker betreft de steeds terugkerende gesprekken met zorgverleners. Hoe je omgaat met je ziekte hangt mede af van het verloop van deze gesprekken. Daarom is het belangrijk hieruit zoveel mogelijk informatie en steun te halen. 

Middagsessies

 1. Wat kan een oncologiefysiotherapeut voor je betekenen?, Bertine Tieberink, oncologiefysiotherapeut in Enschede en Boekelo
  Behandelingen hebben veel bijwerkingen op korte, maar ook op langere termijn. In deze lezing is er aandacht voor stijfheid, verlies van spierkracht, littekens en vermoeidheid en welke mogelijkheden de oncologiefysiotherapeut heeft om deze klachten te verminderen en je te begeleiden.
 2. Partners en naasten, Tineke Nagtegaal-de Wit, senior verpleegkundige UMCU, Utrecht
  Kanker of een stamceltransplantatie heeft grote invloed op het leven van een patiënt, maar ook op dat van de partner en naasten. Hoe ga je om met beperkingen, een ander leefpatroon of het uiten van gevoelens naar elkaar? Hoe ervaren kinderen het als een van beide ouders wordt geconfronteerd met kanker? Deze workshop is uitsluitend voor partners en naasten! Maximaal 20 deelnemers.
 3. Wat doet klank met jou?, Ronald Visser, dirigent
  Ronald Visser dirigeert vier koren, waaronder een koor speciaal voor kankerpatiënten en hun familie (Helende Toon, Hoogeveen). Hij verzorgt regelmatig zangworkshops waarbij het draait om de ervaring. In de workshop wisselen klank, zang en oefeningen elkaar af. Samen zingen verbindt en kan helpen gevoelens te uiten. Met humor benadert Ronald serieuze onderwerpen en lardeert zijn verhaal met opgewekte en swingende liederen. Een workshop voor kraaien en lijsters. Wie durft? 
 4. Leven na overleven, Baukje Bonsma, coach persoonlijke ontwikkeling
  Als jij of je partner ziek wordt, is er maar één ding belangrijk: het krijgen van 'tijd'. Tijd om je leven te leven. Maar wat doe je met die tijd die je krijgt? Doe je wel wat je écht leuk vindt? Waar wil jij je tijd en energie aan besteden, zowel privé als op je werk? Heb je richting nodig of misschien een motivatie om aan de slag te gaan? Zeker is, als je niet je eigen plan maakt, word je onderdeel van het plan van een ander. Aan jou de keuze! Baukje weet als geen ander wat het betekent om elke keer weer opnieuw het leven op te pakken. Haar doel is het helpen van lotgenoten om hun levenskompas weer helder te krijgen. De workshop is interactief.
 5. Handmassage, Netwerk massage bij kanker, Alien Fikkert en Melinda Kappert
  Aanraking is een levensbehoefte van de mens. Zeker in een periode van ziekte, maar ook bij stress kan een aanraking veel rust geven. Je zit samen met je naasten in een tijd van onzekerheid en spanning. En wat is het dan jn om een liefdevolle massage te mogen ontvangen. Even niet de ziekte, maar aandacht voor jezelf. De hand vasthouden of masseren is een vorm van communicatie. In deze workshop krijg je meer informatie over wat massage voor je kan betekenen. Je kunt zelf ervaren welke ontspanning deze massage kan geven. Daarnaast leer je hoe je een handmassage kunt geven. 
 6. Mindful bewegen, aandacht en zorg voor jezelf, Annemarijn Oosterwelder, fysiotherapeut
  Laat je verrassen in deze workshop mindful bewegen. Je leert je gedachten en gevoelens te observeren tijdens een ontspanningsoefening en ervaart dat je die gedachten en gevoelens niet bent maar hebt. In deze les leer je stoelyoga-oefeningen die je ook thuis kunt doen voor je nek, schouders, rug en benen. Je ervaart de kracht van muziek en van een prachtig gedicht. Na de workshop kun je verfrist weer verder. Maximaal 30 deelnemers.
 7. Wait-and-see voor onbehandelde patiënten, Carin Hazenberg, AIOS fellow hematologie UMCG, Groningen
  In de workshop zal verder worden ingegaan op de achtergronden van 'wait-and-see': waarom is het niet altijd beter om direct tot behandeling over te gaan. Ook is er tijdens deze workshop de gelegenheid om met Carin Hazenberg van gedachten te wisselen. 
 8. Kanker en werk, Cobi Oostveen, bedrijfarts oncologie
  Werk heeft een positief effect op de kwaliteit van leven. Veel (ex-)kankerpatiënten ervaren echter grote problemen bij de terugkeer naar werk. Veel voorkomende problemen worden besproken, maar je kunt ook je eigen problemen aan de orde stellen. 
 9. Kleurrijke symfonie, Maike Sikkema en Rita Hoogstrate
  Kies de stofjes die bij jou passen en maak je eigen quilt. Thuis kun je die in elkaar naaien met de hand of op de machine en wordt hij een blijvende herinnering aan een prachtige dag.

Aanmelden

Je kunt inschrijven via het online formulier. Lukt dat niet, bel dan tussen 19.00 en 20.00 uur met Dries van Maarseveen, tel. 06-27 12 66 83.

Heb je je aangemeld en ben je verhinderd? Stuur dan een mail naar hematondag@hematon.nl of bel tussen 19.00 en 20.00 uur bovengenoemd telefoonnummer.

AGENDACategorieën