Agenda

Informatieve lotgenotenbijeenkomst over kanker en werk in Katwoude

MOC Huis aan het Water, Hoogedijk 7A/7B, 1145 PM Katwoude

Manuela Hoogstraaten is casemanager arbeidsre-integratie en ervaringsdeskundige. Zij verzorgt de lezing. Daarna wordt in kleine groepen over thema's gesproken.

MOC Huis aan het water

Programma

 • 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
 • 10.30 uur Welkom door Huis aan het Water en Hematon
 • 10.40 uur Algemene lezing kanker en werk, door Manuela Hoogstraaten
 • 11.30 uur Gespreksgroepen o.l.v. deskundigen
 • 13.00 uur Afsluiting en een lunch met soep en broodjes 

De thema's zijn:

 • Wet verbetering poortwachter (WvP)
  De Wvp beschrijft nauwkeurig wat de verschillende stappen in het re-integratieproces zijn. Stel je bent ziek en je hebt een werkgever. Dan zijn werkgever en werknemer verplicht om in het eerste en tweede jaar van ziekte een aantal stappen te doorlopen. Wat kan en moet je, als werknemer, doen om terugkeer naar werk mogelijk te maken?
 • Het gesprek met de bedrijfsarts
  Stel je bent bijna 6 weken ziek, dan ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met de bedrijfsarts. Wat gaat de bedrijfsarts met je bespreken? En hoe kun je je voorbereiden op dit gesprek? Wat is de rol van de bedrijfsarts in het re-integratieproces?
 • Belasting en belastbaarheid
  Hoe zorg je voor balans, tussen wat er van het lichaam gevraagd wordt (belasting) en wat het lichaam aankan (belastbaarheid)? In hoeverre kun je je lichaam belasten en gaat dit ten koste van je gezondheid?
 • Sociale zekerheid
  Wie het niet lukt om in het eigen inkomen te voorzien, kan een beroep doen op het Nederlandse stelsel van de sociale zekerheid. Stel je bent bijna 2 jaar ziek en je bent gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt, dan beoordeelt het UWV de hoogte van je uitkering. Wat zijn dan de gevolgen voor je inkomen?
 • Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  Stel je bent langere tijd ziek en je hebt een werkgever, of je wilt (weer) aan het werk, dan krijg je vroeg of laat te maken met het UWV. Wat is het UWV? Wat doet het UWV? Hoe werkt het?

De groepen worden geleid door een deskundige op dit gebied. Je kunt vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Bij het aanmelden kun je aangeven in welk thema je interesse hebt.

Je bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst en ook naasten zijn welkom!

Aanmelden kan via het online formulier.
Lukt dat niet? Bel dan met Laurence van Heijst, tel. 06-51 69 47 40.

Beeld: Laurence van Heijst en Milou Verheijden

AGENDACategorieën