Agenda

Lotgenotenbijeenkomst voor wait-and-seepatiënten in Den Haag

Inloophuis Haaglanden, Mexicosingel 52, 2548 HB Den Haag

De bijeenkomst is voor patiënten met een indolent (laaggradig) non-hodgkinlymfoom, chronische lymfatische leukemie (CLL) of de ziekte van Waldenström, en hun partners.

Inloophuis Haaglanden

Deze avond is bedoeld voor mensen die nog niet behandeld zijn, maar ook voor reeds behandelde patiënten. Vanaf 19.00 uur heten we je welkom met een kopje koffie of thee. Heb je voor deze avond specifieke punten die je wilt delen of waarover je van gedachten wilt wisselen, laat het ons weten. Je kunt deze aandachtspunten vermelden op het online formulier.

Je kunt je aanmelden via het online formulier. Lukt dat niet, bel dan met:
Ada van Oosten, tel. 0174-41 52 68 of Hilde Lindhout, tel. 06-28 42 29 82.

AGENDACategorieën