Indolente non-Hodgkinlymfomen

 

Het meest voorkomende indolente non-hodgkinlymfoom is het folliculair lymfoom. Bij de diagnose is de ziekte meestal in een hoger stadium (II-IV). Bij de helft van de patiënten zit de ziekte ook in het beenmerg.

Indolente lymfomen kunnen soms lang onbehandeld blijven omdat ze geen klachten geven. Dan is het zogeheten wait-and-seebeleid van toepassing. Ongeveer de helft van de non-hodgkinpatiënten heeft te maken met de indolente vorm.

Enkele indolente non-hodgkinlymfomen:

  • folliculair lymfoom;
  • lymfocytair lymfoom / chronische lymfatische leukemie;
  • MALT-lymfoom van de maag, speekselklier of elders;
  • lymfoplasmacytair lymfoom / ziekte van Waldenström;
  • het mantelcellymfoom zit tussen agressief en indolent in. Meestal wordt het vrijwel meteen behandeld. Als er geen snelle verslechtering optreedt, wordt het wait-and-see-beleid toegepast.

Wait-and-seebeleid

Bij indolente non-hodgkinlymfomen wordt in overleg met de patiënt vaak besloten tot een wait-and-seebeleid. Dat wil zeggen dat gecontroleerd wordt afgewacht hoe het lymfoom zich ontwikkelt, omdat de therapie meer klachten veroorzaakt dan het lymfoom. Afwachten geeft geen slechtere overlevingskans.

Vooruitzichten bij een indolent non-hodgkinlymfoom

Omdat een indolent non-hodgkinlymfoom lastig te genezen is, kan de ziekte als chronisch gezien worden. Meestal kiest de arts samen met de patiënt voor een wait-and-seebeleid, wat gecontroleerd afwachten betekent. Dat houdt in dat veel patiënten met de ziekte verder leven en bij klachten een behandeling krijgen. Dit kan meestal jaren voortduren. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, verbeterde de overlevingskans van patiënten de afgelopen jaren. Tussen 1989 en 1994 overleefde 66% de eerste vijf jaar. Tussen 2008 en 2012 nam dit toe naar 84%.

Transformatie naar agressief lymfoom

In sommige gevallen transformeert een indolent lymfoom naar een agressief non-hodgkinlymfoom. Dan dient de ziekte bestreden te worden volgens de richtlijnen voor agressieve non-hodgkinlymfomen.

Folliculair lymfoom

Folliculair lymfoom

Het folliculair lymfoom is meestal niet definitief te genezen, maar maakt gedurende vele jaren een goede kwaliteit van leven mogelijk. Tosca Heijnekamp en Jan Roelevink demonstreren dat. Marie-José Kersten verschaft medische informatie over de behandeling en over het wait-and-see-beleid.

Mantelcellymfoom

Mantelcellymfoom

Het mantelcellymfoom treft per jaar ongeveer 150 mensen in Nederland treft. Het is karakteristiek een ziekte van ouderen. Patiënt Wim de Haan en hematoloog Jeanette Doorduijn geven uitgebreid informatie.

Film over de ziekte van Waldenström

Film over de ziekte van Waldenström

De ziekte van Waldenström is een vorm van lymfklierkanker in je beenmerg waarbij de afweercellen een belangrijke rol spelen. Internist-hematoloog Monique Minnema gaat in deze film in op de specifieke kenmerken ervan. Patiënt Jeroen Hendriksen vertelt hoe hij omgaat met deze zeldzame ziekte.

MALT-lymfoom

MALT-lymfoom

Het MALT-lymfoom is een zeldzaam non-Hodgkinlymfoom, dat vaak in de maag is gelokaliseerd. Als het is ontstaan door de woekering van een bacterie (de Helicobacter Pilori) kan het met antibiotica worden bestreden. Thea Verhoeckx moest echter met chemotherapie worden behandeld om te genezen. Hematoloog John Raemaekers legt uit waarom.

Word lid!

Als patiënt wil je meer weten over je ziekte, je verhaal delen en lotgenoten ontmoeten. Hematon maakt dat mogelijk met behulp van haar leden en donateurs. Als lid krijg je een welkomstpakket en vier keer per jaar Hematon Magazine: een blad boordevol interviews, nieuws en medische updates. 

Je ontvangt verder uitnodigingen voor regionale en landelijke bijeenkomsten waar je lotgenoten ontmoet en relevante informatie over je ziekte krijgt van artsen en andere deskundigen. Het lidmaatschap kost slechts € 25,00 per jaar.

wait-and-see

Wait-and-see

In deze folder lees je wanneer en waarom er soms gekozen wordt voor een wait-and-seebeleid. Ook is er aandacht voor de onzekerheid die een wait-and-seebeleid kan veroorzaken. Tot slot vind je wat Hematon voor deze patiëntengroep doet.

Patiëntenwijzer bloedkanker of lymfklierkanker

Wil je kiezen in welk ziekenhuis je behandeld wilt worden? De online patiëntenwijzer kan je helpen. Daarin geeft Hematon informatie over de kwaliteit van de zorg bij bloedkanker en lymfklierkanker in de Nederlandse ziekenhuizen.