Myelodysplastisch syndroom

 

In je bloed zitten verschillende soorten cellen en eiwitten. Deze cellen en eiwitten zijn erg belangrijk. Een tekort eraan kan levensbedreigend zijn. De bloedcellen bestaan uit drie groepen, met elk een eigen taak. Rode bloedcellen zorgen voor het transport van zuurstof door het lichaam. Witte bloedcellen zijn verantwoordelijk voor de afweer. En bloedplaatjes maken dat je bloed kan stollen.

Per minuut worden er ongeveer 350 miljoen bloedplaatjes en rode en witte cellen aangemaakt. De aanmaak van al deze cellen is een ingewikkeld proces dat plaatsvindt in het beenmerg. Dat beenmerg zit vooral in het bekken, het borstbeen, de ribben en de schedel.

Ontstaan

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) komt waarschijnlijk voort uit een fout in het DNA van de bloedstamcellen in het beenmerg (myelum). De normale ontwikkeling van de bloedcellen uit de bloedstamcellen is daardoor verstoord (dysplasie). Er ontstaan kwaadaardige bloedcellen. Een deel van deze cellen kan vroegtijdig afsterven in het beenmerg. Het gevolg is dat er te weinig en slecht functionerende rode, witte bloedcellen en bloedplaatjes worden aangemaakt. Dat heeft vervelende en vaak ook ernstige consequenties voor de patiënt.

Soms ontsporen de bloedcellen nog verder door een opeenhoping van onrijpe cellen. Dan verandert de MDS in acute myeloïde leukemie (AML). Dat is een agressieve vorm van bloedkanker. De schade in het chromosoom, waarmee MDS begint, ontstaat in de loop van het leven. 

Hoe vaak komt MDS voor?

MDS is een zeldzame ziekte die vooral bij mensen tussen de zestig en negentig jaar voorkomt. Het wordt vaker bij mannen geconstateerd. In Nederland gaat het om ongeveer zevenhonderd nieuwe gevallen per jaar. 

Risicofactoren

Hoe krijg je MDS? In de meeste gevallen is er geen oorzaak aan te wijzen. Op dit moment denken hematologen dat mensen die vaak blootgesteld worden aan pesticiden en radioactieve straling, meer risico op MDS lopen. Roken is ook een risicofactor. MDS kan ook ontstaan als je eerder chemotherapie vanwege een andere kankersoort hebt ondergaan. MDS is bijna nooit erfelijk. In zeldzame gevallen is er sprake van een erfelijke afwijking met een verhoogde kans op MDS.

 • Hematondag

  Hematondag Midden

  Op zaterdag 10 juni is de tweede Hematondag van dit jaar in Nieuwegein. Een dag met aandacht voor alle bloedkankersoorten, stamceltransplantatie, effecten van behandelingen op langere termijn, communicatie met de arts, kanker en werk, naasten, bewegen, zingen en nog veel meer.

 • Stamceltransplantatie bij MDS - foto Combinat

  Stamceltransplantatie bij MDS

  Bij veel kwaadaardige bloedziekten wordt stamceltransplantatie als behandeling toegepast. Bij het myelodysplastisch syndroom kwam dit minder vaak voor, maar er zijn nieuwe richtlijnen die daar verandering in brengen.

 • foto Zeathiel

  Eerste Nederlandse resultaten met azacitidine voor AML

  Lieke van der Helm promoveerde vorige maand in Groningen op de eerste Nederlandse behandelresultaten met azacitidine voor patiënten met AML.

Arjan van de Loosdrecht - foto Hans Lubout

9 februari 2017 - Amsterdam

In het VUmc te Amsterdam vond op donderdagmiddag 9 februari 2017 een informatie- en contactmiddag plaats voor MDS-patiënten, naasten en belangstellenden. Drie sprekers presenteerden ieder vanuit een andere invalshoek de laatste ontwikkelingen rondom de ziekte myelodysplastisch syndroom (MDS).

watgebeurterinmijnbeenmerg

Wat gebeurt er in mijn beenmerg?

Nederlandse versie van het Beenmergboekje van de MDS Foundation. Informatie over wat er gebeurt in het beenmerg bij myelodysplastisch syndroom (MDS).

IJzerstapeling

IJzerstapeling

Door veel bloedtransfusies kan er ijzerstapeling in het lichaam optreden. Het is belangrijk tijdig maatregelen te nemen om dat te voorkomen.