Nieuws

Antilichaam-therapie vermindert graft-versus-hostziekte

Antilichaam-therapie voorafgaand aan een stamceltransplantatie helpt patiënten met acute myeloïde leukemie.

Antilichaam-therapie vermindert graft-versus-hostziekte

In een studie waaraan 168 patiënten met acute myeloïde leukemie uit 27 verschillende behandelcentra deelnamen, werd het effect van ATG onderzocht. ATG is het antihumaan T-lymfocyt immunoglobuline, een zogeheten antilichaam-therapie. ATG wordt gegeven voorafgaand aan een stamceltransplantatie; de bedoeling is dat het de graft-versus-hostziekte, die na een stamceltransplantatie kan optreden, terugdringt. Na ongeveer twee jaar bleek ruim 32 procent van de patiënten die ATG gekregen hadden een chronische graft-versus-hostziekte te hebben. Bij degenen die géén ATG gekregen hadden lag dit veel hoger: bijna 69 procent.

De overleving na die twee jaar was met en zonder ATG ongeveer gelijk. Maar de overleving zonder graft-versus-hostziekte en zonder terugkeer van de acute leukemie was met ATG ruim 36 procent, tegen nog geen 17 procent zonder ATG.

Conclusie: ATG vóór stamceltransplantatie vermindert het risico op de graft-versus-hostziekte na een stamceltransplantatie, zonder dat het risico op terugkeer van de acute leukemie en op infecties toeneemt.

Bron: New England Journal of Medicine