Nieuws

Wat gebeurt er in mijn beenmerg?

Samen met de MDS Foundation brengt Hematon het boekje 'Wat gebeurt er in mijn beenmerg?' uit voor patiënten met myelodysplastisch syndroom (MDS).

wat gebeurt er in mijn beenmerg

De Nederlandse vertaling van het Bone Marrow Book van de MDS Foundation geeft een goede beschrijving met mooie afbeeldingen van de veranderingen in het beenmerg bij MDS.

Het boekje is als pdf beschikbaar op deze website.