Weblog

Remissie

Vanmorgen zijn we in het ziekenhuis voor een consult geweest en het is allemaal een stuk positiever dan er 3 weken geleden werd ingeschat op basis van de standaard bloedcontrole. 

Ronald

In het FISH (Fluorescentie-in-situhybridisatie) onderzoek uit Leiden zijn geen afwijkende cellen meer gevonden en de conclusie luidt daar dan ook: 'Cytogenetisch gezien is er dus sprake van remissie'. Als ik niet mee had gedaan aan de HOVON 140 studie was het hierbij gebleven. In Kiel (Duitsland) doen ze een molecular onderzoek voor deze studie en daaruit blijkt dat er nog wel een paar procenten CLL cellen in het beenmerg zijn achtergebleven maar het is mij nu ook duidelijk dat de chemo wel tot een half jaar na de laatste kuur door kan werken.

Mijn bloedplaatjes, hemoglobine (9,1) en (overige) leukocyten zijn verder gestegen en dat is ook goed nieuws. Concreet houdt dit in dat ik voorlopig geen nieuwe behandeling nodig heb en dat ik voorlopig weer in wait-and-see zit.

Bron: Ronald