Nieuws

In Memoriam Kees van Bezooijen

Het bestuur van Hematon geeft met leedwezen kennis van het overlijden van Kees van Bezooijen, voormalig voorzitter van de Stichting Contactgroep Leukemie (SCL).

Kees van Bezooijen - foto Harold van Beele

Jarenlang heeft Kees van Bezooijen zich als voorzitter op voorbeeldige wijze ingezet voor SCL. Ook was hij actief op andere terreinen: zo ontving hij in 2008 de professor dr. P. Muntendamprijs van het KWF vanwege zijn betrokkenheid en inzet voor het beschikbaar stellen van innovatieve geneesmiddelen. De geldsom die bij deze prijs hoorde, heeft hij gebruikt voor de oprichting van de stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening.

In Kees van Bezooijen gedenkt Hematon een vrijwilliger die betrokken was bij 'zijn' Stichting Contactgroep Leukemie en bij mensen die steun en informatie vroegen en ook kregen.