Nieuws

Informatie over CML grondig vernieuwd

De Hematon-informatie over chronische myeloïde leukemie (CML) is vernieuwd en fors uitgebreid. Zo zijn de CML-pagina's op de website grondig herzien en voorzien van veel doorlinkpagina's met extra info. En er kwam een nieuw patiëntenboekje uit.

Informatie over CML grondig vernieuwd

De herziening was om twee redenen noodzakelijk. Ten eerste zijn CML-patiënten en hun hematologen erg ver met het toepassen van eigen regie in de behandeling. Het is daarom belangrijk dat patiënten de betekenis kennen van verschillende waarden die in het bloed gemeten worden. Ook is het goed als ze weten hoe hoog die waarden tijdens verschillende fases van de behandeling moeten zijn. En als ze op de hoogte zijn van de behandelrichtlijnen. Dat geeft hen de mogelijkheid een actieve rol te spelen in de behandeling en de controles van de resultaten.

Daarnaast is er de laatste tijd bij CML-patiënten veel aandacht voor het stoppen met medicatie. De nieuwe patiënteninformatie vertelt voor wie stoppen mogelijk is, hoe het in zijn werk gaat en hoe veilig het is.

De nieuwe webpagina's en het boekje kwamen tot stand met medewerking van Peter Westerweel, internist-hematoloog in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.

Beeld: Gellinger