Nieuws

Nieuwe Hematondag een succes

Ze kreeg een prima waardering van bezoekers, de Hematondag-nieuwe-stijl. Voor het eerst had een groot aantal ziektebeelden tegelijk 'hun' dag. Gelukkig stond die aanpak de informatie op maat en het lotgenotencontact niet in de weg, zo leert de evaluatie.

Foto Harold van Beele

Deze Hematondag van 8 oktober was een voorloper van de nieuwe Hematondagen, die met ingang van komend jaar georganiseerd worden. Die dagen worden niet meer per aandoening, maar per regio gehouden.

In Ede was daarom een grote groep patiënten welkom: mensen met hodgkinlymfoom, indolente of agressieve non-hodgkinlymfomen, waldenström, CLL, MDS, AML of HCL, mensen in de wait-and-seefase en jongere patiënten.

's Ochtends gaven dokters - meestal hematologen - presentaties over de laatste stand van zaken rondom de aandoeningen. 's Middags konden de deelnemers kiezen uit een groot aantal workshops. Van de dag is een verslag gemaakt. Daarin komen vrijwel alle inleiders van het ochtendprogramma aan het woord.