Nieuws

Nieuwe immuuntherapie geneest twee meisjes van leukemie

Twee peutermeisjes zijn genezen van leukemie met een nieuwe vorm van immuuntherapie, CAR-T-celtherapie. Daarover bericht de Volkskrant. De meisjes waren ten tijde van hun behandeling elf en zestien maanden oud en uitbehandeld.

Nieuwe immuuntherapie geneest twee meisjes van leukemie - foto Lisa Runnels

De meisjes op de foto zijn niet de meisjes uit het verhaal.

Inmiddels is de behandeling bij het ene kind achttien, en bij het andere tien maanden achter de rug. Het gaat nog steeds goed. Daarom durven wetenschappers nu over de behandeling te publiceren.

Bij CAR-T-celtherapie wordt het eigen immuunsysteem van de patiënt versterkt en ingezet om de kankercellen te bestrijden. Dat doen T-cellen, die daarvoor het laboratorium zo aangepast worden dat ze de kankercellen goed herkennen.

Toch is er bij deze therapie een aantal problemen. In feite moet er voor iedere patiënt met de eigen T-cellen een nieuw, uniek geneesmiddel gemaakt worden. En kleine kinderen, zoals de twee nu genezen meisjes, hebben nog onvoldoende T-cellen om te bewerken.

De wetenschappers pakten dit laatste probleem aan door T-cellen van een donor 'blanco' te maken. Daarom vielen ze de organen van de kinderen niet aan. Bovendien werd het DNA in de celkern zo aangepast, dat de T-cellen aan de buitenkant een receptor kregen: een soort antenne die de kankercellen van de meisjes kon herkennen. De kinderen kregen vervolgens deze aangepaste T-cellen terug. Een maand daarna waren de kankercellen verdwenen.

De Amsterdamse hoogleraar hematologie Henk Lokhorst zegt dat ook ook volwassen leukemiepatiënten kunnen behandeld worden met de CAR-T-celtherapie. 'In Nederland zijn deze behandelingen nog niet ingevoerd. Er is wel een aantal studies gepland, maar de uiteindelijke goedkeuring kan lang duren in verband met de strenge eisen van de overheid aan deze gentherapie. Het is vooralsnog een zeer experimentele en ook risicovolle behandeling.' Ondanks deze bedenkingen ziet Lokhorst deze deze CAR-T-therapie als de toekomst in immuuntherapie.