Nieuws

Rectificatie artikel AML

In het najaarsnummer van Hematon Magazine staat een update over acute myeloide leukemie (AML). Het begon met een zin die veel AML-patiënten onnodig ongerust maakte.

Rectificatie artikel Hematon Magazine

In de intro van het verhaal staat: 'Volledige genezing is van AML niet mogelijk en ongeveer de helft van de patiënten krijgt de ziekte terug. Artsen en onderzoekers leggen zich hier niet bij neer.' Een aantal patiënten schrok van deze aanhef. Zij weten niet beter dan dat zij wél genezen zijn.

Het verhaal is gemaakt op basis van een interview met de hoogleraar hematologie Gert Ossenkoppele. Hematon Magazine heeft de uiteindelijke versie aan hem voorgelegd en hij heeft het, na enkele correctierondes, goedgekeurd. Hij vindt het erg vervelend dat de eerste zinnen tot misverstand geleid hebben: 'Ik heb bedoeld dat AML helaas niet bij iedereen te genezen is. Ik snap dat de formulering ook geïnterpreteerd kan worden als dat we de ziekte niet volledig kunnen genezen. AML is absoluut bij een substantieel deel van de patiënten te genezen!'

Het spijt de redactie van Hematon Magazine als er door het artikel mensen onnodig ongerust gemaakt zijn. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling! Ze wil juist patiënten voorzien van actuele, correcte en zo volledig mogelijke informatie over bloed- en lymfklierkanker. Daarom vindt ze het ontzettend vervelend dat deze onduidelijke zin erdoor geglipt is. Sorry!