Nieuws

VGZ blijft fentanyl vergoeden

Hematon heeft weten te voorkomen dat VGZ-verzekerden die fentanyl slikken tegen doorbraakpijn (acuut optredende heftige pijn) bij kanker, over moeten gaan op een middel van een andere firma.

vrouwe Justitia - foto Neithan90

Daartoe heeft Hematon samen met andere belanghebbenden, zoals Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening en Prostrakan Pharma, een kort geding aangespannen tegen zorgverzekeraar VGZ. Tijdens de zitting droeg de rechter de partijen op om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. Dat bleek voldoende om afspraken met VGZ te kunnen maken. Een uitspraak van de rechter was daardoor niet meer nodig. In de praktijk komen de afspraken erop neer, dat patiënten altijd het middel krijgen waarop ze door hun arts zijn ingesteld.

Hematon vond het medisch niet verantwoord om patiënten te dwingen een middel van een andere fabrikant te gebruiken. De werkzaamheid van al deze middelen verschilt namelijk, waardoor patiënten mogelijk een te hoge of te lage dosering krijgen. En dat is met deze medicijnen heel gevaarlijk. Door de afspraken die nu gemaakt zijn met de zorgverzekeraar, is het kort geding van de baan.