Nieuws

Vijf nieuwe Hematon-themaboekjes

Hematon heeft vijf nieuwe boekjes voor patiënten uitgebracht. Na de reeks over ziekten, die dit voorjaar werd voltooid, is dit de start van een reeks boekjes over een specifiek thema. Het gaat daarbij om thema's die voor een groot deel van de Hematon-achterban relevant zijn.

Vijf nieuwe Hematon-themaboekjes

De vijf nieuwe boekjes gaan over Vermoeidheid, Kanker en werk, Graft-versus-host, Late effecten en het Gesprek met je dokter. Alle boekjes gaan in op de achtergronden van het thema en kijken ook naar oplossingen of manieren om ermee om te gaan. Natuurlijk verwijzen ze ook naar aanvullend aanbod van Hematon. Denk aan de coaches Kanker en werk en de filmpjes op de website over het gesprek met je dokter.

De boekjes zijn verkrijgbaar in ziekenhuizen en op bijeenkomsten van Hematon. Daarnaast kun je op de site de online versies doorbladeren.